Członkowie
IGLICZNA Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna

Założycielami było 5 osób fizycznych, 1 osoba była dłguotrwale bezrobotna, 2 osoby zarejestrowane w PUP ponizej 12 miesięcy w trakcie zakładania pobierały zasiłek dla bezrobotnych, który został zawieszony z chwilą podpisania umów na dotacjê z PUP) . Kolejny załozyciel to Mariusz Lis (Prezes) – lokalny przedsiębiorca z 20 letnim doświadczeniem prowadzenia działalnoœci gospodarczej oraz Marek Krytak - radny gminny – musiał odejść ze spółdzielni w chwili podjecia przez nią działalności gospodarczej, gdyż nie może radny działać na mieniu gminy. Angażujemy się aktywnie w wiele inicjatyw lokalnych - współpracujemy z sektorem prywatnym: przedsiębiorcami, firmami na terenie gminy, realizujemy wspólnie przedsięwzięcia tj: targi aktywnych form Pomocy - współpracujemy z sektorem pozarządowym: lokalne fundacje i stowarzyszenia - promujemy wspólprace, działania na rzecz osób niepełnopsrawnych – 3 członków spółdzielni posiada niepełnosparawność - edukujemy – zajmujemy się działalnością szkoleniową i zamierzamy ja rozszerzyć. - Utrzymujemy się na rynku pracy, jako przedsiebiorstwo !!!!! - nie posiadamy nieuregulowanych zobowiązań, pomimo ogromnego wzrostu kosztów - utrzymujemy niezmienna jakość posiłków - zrealizowaliśmy milionowy projekt – nabierając ogromnego doświadczenia, nauczyliśmy pisać projekty - jesteśmy dobrze postrzegani na lokalnym rynku

« powrót

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.