Klaster

Geneza

Idea powstania klastra pojawiła się podczas spotkania spółdzielców socjalnych w Krzyżowej w 2013 roku zorganizowanym przez Fundację "Merkury" i Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Pomysł na wspólne działania dojrzewał w spółdzielcach przez pół roku, żeby w sierpniu 2014 roku spotkać się na pierwszych warsztatach założycielskich Klastra Przedsiębiorstw Społecznych, na których wypracowano cele i zasady koordynacji.

Po trzech warsztatach na spotkaniu założycielskim 18 października 13 podmiotów podpisało umowę konsorcjum o powołaniu Klastra Przedsiębiorstw Społecznych.

Cele Klastra

Celem strategicznym Klastra jest wykorzystanie w jak największym stopniu silnych stron poszczególnych Członków Klastra, a przeciwdziałanie ich słabym stronom.

Celami operacyjnymi są:

 • zdobycie nowych rynków zbytu dla poszczególnych Członków,
 • zainicjowanie wymiany usług i produktów pomiędzy Członkami,
 • zwiększenie potencjału Członków poprzez wspólną realizację zadań w obszarze pożytku publicznego,
 • zwiększenie potencjału Członków poprzez wspólne pozyskiwanie środków na ich rozwój,
 • zwiększenie potencjału Członków poprzez  wspólną realizację zamówień publicznych,
 • promocję produktów Członków zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • wzajemne promowanie produktów/usług Członków,
 • promocję Klastra w otoczeniu spółdzielni socjalnych (samorządy, biznes „tradycyjny”),
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania Członków poprzez wspólny zakup usług,
 • integrację Członków zrzeszonych w Klastrze,
 • inicjowanie kontaktów ponadnarodowych,
 • wykreowanie silnej pozycji i rozpoznawalnej marki Klastra,
 • stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, obecnych oraz przyszłych Członków Klastra, poprzez zapewnienie im dostępu do usług doradztwa i szkoleń.

 

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.