dla klastrowiczów

Oferta standard obejmuje usługi świadczone dla wszystkich klastrowiczów:

 • Dostęp do portalu sprzedażowego w domenie www.kupujspolecznie.pl - każdy z członków klastra może za pośrednictwem strony klastra oferować swoje produkty/usługi zarówno klientom zewnętrznym, jak i samym członkom klastra.
   
 • Promocja członków Klastra na wystawach, seminariach - koordynator klastra będzie uczestniczył w spotkaniach, seminariach i targach a także dbał o promocję strony sprzedażowej, przez co również promocję klastrowiczów.
   
 • Udział we wspólnych projektach inwestycyjnych - koordynator klastra w ramach programów operacyjnych oferujących wsparcie inwestycyjne w podmioty ekonomii społecznej będzie na podstawie analizy potrzeb członków aplikował o środki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorstw społecznych zrzeszonych w klastrze.
   
 • Udział we wspólnych projektach społecznych - koordynator klastra w ramach programów operacyjnych oferujących realizację projektów o charakterze społecznym będzie na podstawie analizy potrzeb członków składał wnioski o dofinansowanie zarówno na reintegrację członków klastra jak również pracę z ich otoczeniem.
   
 • Dostęp do informacji o przetargach -  koordynator klastra dystrybuuje do klastrowiczów informacje
  o zamówieniach publicznych z województwa dolnośląskiego z wybranych branż.
   
 • Udział we wspólnej realizacji zamówień publicznych - aby zwiększać potencjał poszczególnych członków klastra w ramach współpracy koordynator przewiduje wspólne składanie ofert na realizację zadań publicznych.

Oferta Klaster Plus obejmuje usługi skierowane do klastrowiczów na podstawie odrębnych umów:

 • Prowadzenie biura handlowego - w ramach usługi koordynator oferuje członkom klastra obsługę przedstawiciela handlowego, którego zadaniem jest pozyskanie nowych kontrahentów i zamówień na rzecz członków klastra. Wynagrodzenie przedstawicielstwa jest proporcjonalne do wartości sprzedanych towarów/usług.
   
 • Usługi biura księgowego -  w ramach usługi koordynator klastra oferuje członkom klastra obsługę księgową i kadrową swoich przedsiębiorstw. Fundacja "Merkury" pełniąca rolę koordynatora posiada wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze finansowej podmiotów ekonomii społecznej.
   
 • Negocjacje z kontrahentami i samorządem - w ramach usługi koordynator klastra oferuje reprezentowanie podmiotu w negocjacjach z samorządem w sprawie realizacji zadań publicznych, dofinansowania wynagrodzeń, refundacji i innych spraw związanych z bieżącym zarządzaniem organizacją.

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu.

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.