dla przedsiębiorców

Dlaczego biznes powinien współpracować z podmiotami ekonomii społecznej?

Warto uświadomić sobie, że firmy sektora prywatnego łatwo mogą stracić szansę zrobienia dobrego interesu – przez słabe wyobrażenie o tym, czym jest przedsiębiorstwo społeczne i jaki jest jego potencjał. Wbrew temu, co można by podejrzewać, nie chodzi tu o filantropię. Wiele przykładów pokazuje, że partnerzy pochodzący z sektora prywatnego podejmujący współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi w głównej mierze kierują się chęcią zysku.
Partnerskie relacje z podmiotami ekonomii społecznej pozwalają na osiągnięcie szeregu korzyści dla sektora prywatnego:

 • dają nowe możliwości biznesowe, których nie da się zrealizować bez partnera będącego przedsiębiorstwem społecznym,
 • dają dostęp do nowych rynków, dostarczają informacji, specjalistów i usług, których nie można znaleźć gdzie indziej,
 • umożliwiają zawieranie kontraktów i korzystanie z funduszy unijnych, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne,
 • umożliwiają „wejście” do konkretnej społeczności i zdobycie o niej wiedzy,
 • umożliwiają zyskanie rzadkich umiejętności i kompetencji w specjalistycznych dziedzinach,
 • przynoszą rozwiązania konkretnych problemów w biznesie,
 • pomagają skutecznie motywować pracowników poprzez ich zaangażowanie w działania partnerstwa,
 • pozwalają utworzyć strategiczny sojusz z partnerem, który będąc przedsiębiorstwem społecznym, potrafi posługiwać się językiem rynku lub społeczności, do których firma planuje dotrzeć,
 • oferują potencjalne dodatkowe korzyści związane ze zdobyciem wizerunku biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Co możemy zrobić dla Państwa?

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy Państwu pomoc w następujących obszarach:

 1. Wdrażanie instrumentów wolontariatu pracowniczego - to narzędzie, które pozawala na większe zidentyfikowania się pracownika z pracodawcą przez co zwiększenie jego motywacji do pracy. Ponadto wolontariat pracowniczy pozwala na poprawę wizerunku firmy w lokalnej społeczności. W ramach usługi oferujemy kompleksowe przygotowanie pracowników do wolontariatu poprzez analizę potrzeb firmy i predyspozycji pracowników, przeszkolenie pracowników w zakresie realizacji usług społecznych, opracowanie programu wolontariatu przygotowanego "na miarę" a także dopasowanie odpowiedniego podmiotu do potrzeb przedsiębiorstwa.
 2. Koordynacja polityki CSR - outsourcing koordynacji polityką odpowiedzialnego biznesu to nowa usługa na rynku. Przedsiębiorstwa dostrzegają szereg korzyści ze współpracy w tym zakresie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim ograniczają koszty realizacji polityki CSR, po drugie zlecając usługę organizacji mogą lepiej dostosować ofertę do potrzeb lokalnej społeczności.  Organizacje pozarządowe mają również z punktu widzenia formalnego większe możliwości prawne w realizacji zadań pożytku publicznego i często wzbogacają  program przedsiębiorstwa własnymi zasobami.
 3. Pośrednictwo z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w klastrze - korzystanie z usług koordynatora Klastra Przedsiębiorstw Społecznych pozwala Państwa firmie na otrzymania kompleksowej oferty zawierającej szeroki wachlarz usług i produktów, ograniczenie nakładów pracy związanych z rozmowami z kilkoma przedsiębiorstwami. Ponadto jako specjaliści w zakresie ekonomii społecznej doskonale znamy specyfikę działalności podmiotów ekonomii społecznej i posiadamy praktyczną wiedzę na temat potencjału podmiotów zrzeszonych w klastrze. 

Jeśli chcą Państwo poznać szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu.
 

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.