Oferta

Klaster Przedsiębiorstw Społecznych świadczy usługi dla

1. Spółdzielni socjalnych i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie usług doradczych, marketingowych, szkoleniowych i usług wspierających sprzedaż. Ponadto członkowie klastra korzystają z możliwości wspólnego zakupu usług, wspólnej realizacji projektów i zamówień publicznych.

Szczegóły oferty na stronie "Oferta dla klastrowiczów".

2. Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, zlecania usług podmiotom ekonomii społecznej a także wdrażania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Szczegóły na stronie "Oferta dla samorządów".

3. Przedsiębiorców w zakresie pośrednictwa w kontraktach z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w klastrze, wdrażania instrumentów wolontariatu pracowniczego, wdrażania polityki CSR.

Szczegóły na stronie "Oferta dla przedsiębiorców".

 

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.