Aktualności
Szkolenie „Podstawy księgowości w spółdzielni socjalnej”
12.03.2015

Szkolenie organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą ma na celu uzupełnienie wiedzy, podniesienie kompetencji i wymianę doświadczeń w zakresie rachunkowości
w spółdzielniach socjalnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej spółdzielnią socjalną.

termin: 12 – 13.03.2015 r., godz. 09.00 – 15.00
miejsce: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej)

Szkolenie organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą ma na celu uzupełnienie wiedzy, podniesienie kompetencji i wymianę doświadczeń w zakresie rachunkowości w spółdzielniach socjalnych. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej spółdzielnią socjalną.

prowadzący: Aneta Englot – lustrator, doradca biznesowy PES, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni socjalnych. Od 2006 r. Członek Zarządu, główny księgowy Spółdzielni Socjalnej „Konar” w Tarnobrzegu oraz od 2009 r. Członek Zarządu, księgowy Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Autorka publikacji „Podręcznik do samodzielnego prowadzenia spółdzielni socjalnej” i „Rachunkowość spółdzielni socjalnych”.

Tematyka szkolenia:
I dzień szkolenia

I. Podstawy prawne, finansowe i podatkowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

II. Zasady opracowania polityki rachunkowości z uwzględnieniem zasad rachunkowości

III. Wzorcowy plan kont dla spółdzielni socjalnych

    zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
    zasady ewidencji; zapasów materiałów, wyrobów gotowych, produkcji niezakończonej na dzień bilansowy,
    zasady ewidencji rozrachunków,
    zasady ewidencji obrotu gotówkowego i bezgotówkowego,
    zasady ewidencji funduszy podstawowych i specjalnych,
    zasady ewidencji rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów),
    zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych,
    zasady ewidencji dla celów rozliczeń podatkowych,
    zasady ewidencji i rozliczania wynagrodzeń.

II dzień szkolenia

I. Sprawozdania finansowe i ich analiza

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120,00 zł od /os. Cena obejmuje koszt: serwisu konferencyjnego na sali wykładowej (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz materiałów szkoleniowych. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje termin zgłoszenia.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Krajowej Rady Spółdzielczej:

Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie 14801500040191657520020001
z dopiskiem: Podstawy księgowości w spółdzielni socjalnej

Pobierz kartę zgłoszenia

Kartę zgłoszeniową wraz z kopią przelewu należy przesłać na adres: ochockae@krs.com.pl lub waniewskam@krs.com.pl. Faktury VAT prześlemy pocztą.
Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Szczegółowych informacji udziela organizator szkolenia pod numerem telefonu 22 827 15 29 oraz 22 827 45 25
Kategorie: ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

« powrót

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.