Członkowie
AWANS Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
Geneza - czyli praca w DWSS "AWANS" Spółdzielnia socjalna została pomyślana jako podmiot ekonomii społecznej, czyli jako instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne. Ustawowo (w myśl ustawy o spółdzielniach socjalnych) zaistniały podstawy prawne do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczeniem zawodowym, którym szczególnie trudno byłoby rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie. Członkowie spółdzielni tworzą przy pomocy tej instytucji - przedsiębiorstwa miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim rodzinom, a poprzez swoje działania zmieniają siebie i środowisko, w którym żyją - tworzą więc coś, co staje się ich wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni, od czego zależy przyszłość każdego z nich. Zdobywają również umiejętności i kwalifikacje zawodowe. O szczególnym charakterze spółdzielni socjalnej decyduje osobista praca członków, jako podstawowa działalność spółdzielni oraz w myśl ustawy - odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego lub w zespole - świadczenia pracy na rynku pracy. 
Spółdzielnia socjalna może produkować, handlować lub świadczyć usługi. Członkowie spółdzielni mają obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy poprzez podpisanie spółdzielczej umowy o pracę na podstawie kodeksu pracy. 
Na przykład mając pomysł na działalność - sprzedaż określonych towarów, świadczenie usług (wykonywanie remontów - prace malarskie, kładzenie posadzki, glazury; usługi hydrauliczne; sprzątanie pomieszczeń; szkolenia), zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, poszukiwawcza, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż itp. itd. Charakterystycznym przykładem mogło być znalezienie niszy w mieście do zarobkowania pośród kilku osiedli domów jednorodzinnych. Zazwyczaj dom jest otoczony ogrodem - miejscem wypoczynku dla całej rodziny. Mieszkańcy to większości ludzie, którzy mają dzieci. Pomysłem na działalność może być wytwarzanie, montowanie i sprzedaż drewnianych zabawek oraz mebli ogrodowych typu huśtawki, zjeżdżalnie, domki, krzesła, altanki, itd. Ale może to być też renowacja mebli. Na pomysł może też działalność gastronomiczna - produkcja i sprzedaż żywności. Wszyscy członkowie muszą więc współdziałać na podstawie wspólnych przepisów - ujętych w zapisie statutowym. Wystarczyło zdecydować się na przystąpienie do spółdzielni socjalnej poprzez złożenie podstawowych dokumentów kadrowo-osobistych oraz jednoznacznego zadeklarowania się co do tego, w jakim zawodzie kandydat chce rozpocząć prace zawodową. 
W dniu 2006-07-26 weszła zatem w życie ustawa o spółdzielniach socjalnych. Stowarzyszenie Forum Dzierżoniowskie wyszło z inicjatywą utworzenia w mieście takiej spółdzielni. W tym celu z ramienia stowarzyszenia szkolenie stosowne przeszedł zainteresowany członek stowarzyszenia Jerzy Kulak. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS we Wrocławiu udzieliło mu niezbędnych informacji w celu szybkiego zorganizowania spółdzielni socjalnej. Ponadto we Wrocławiu miało miejsce stosowne szkolenie w Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion", w którym to szkoleniu brał również udział zainteresowany Jerzy Kulak. Następne szkolenie było w Wałbrzychu w Regionalnym Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ROWPS na temat kompleksowego wspierania dla spółdzielni socjalnych. W międzyczasie prowadzone były rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy na temat wsparcia spółdzielców odpowiednią dotacją. Środki finansowe zostały z mocy ustaw zagwarantowane. Rozmowy prowadzone też były w Urzędzie Miasta celem zagwarantowania pomieszczenia dla spółdzielni. 
W dniu 2006-09-14 organizator Jerzy Kulak skierował do Kierownika Wydziału Promocji Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Dzierżoniów prośby o przydzielenie lokalu dla spółdzielni. Taką właśnie siedzibę dla spółdzielni zagwarantowano w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 
W dniu 2006-12-22 siedem osób uzyskało rejestrację spółdzielni socjalnej "Awans". 
"Siedmiu wspaniałych" rozpoczęło wzajemną współpracę po to, aby utworzyć w swoich dziedzinach stanowiska pracy zawodowej w działaniach: 
1. działalność pielęgniarska i położnicza, usługi handlowe, 
2. gastronomia, roboty budowlano-wykończeniowe, 
3. edukacja matematyki, opieka starszych, usługi wykończeniowe, 
4. spawalnictwo, roboty budowlano-wykończeniowe, 
5. prace księgowe, 
6. geologia poszukiwawcza, renowacja komputerów, 
7. organizowanie imprez rozrywkowych. 
 
Od dnia 2007-11-13 współpracę spółdzielczą kontynuuje dziewięcioro członków spółdzielni. 
Od dnia 2009-04-01 adres DWSS "Awans" jest przy ul. Jodłowej 4 w Dzierżoniowie. 
W dniu 2010-06-25 nabył prawa członkowskie dziesiąty kandydat i rozpoczął w swoim zawodzie na rynku gospodarczym samodzielne malowanie wnętrz. 
W dniu 2013-07-03 nabył prawa członkowskie 1961-wszy kandydat Bohdan Janeczek. 
W dniu 2014-01-29 został (dzięki swojemu zaangażowaniu społecznemu i zawodowemu w zawodach: mediator, menedżer kultury, saksofonista, kompozytor i tłumacz języka czeskiego) nowym członkiem zarządu spółdzielni socjalnej DWSS "Awans” i tym samym zarząd od tego dnia jest zarządem międzynarodowym.
« powrót

Czy wiesz, że...

...obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę
konkurencyjną. Dodatkowo, będąc członkiem Klastra Przedsiębiorstw Społecznych uzyskujesz dostęp do
naszych produktów i usług w specjalnych cenach.